Tất cả
sec hut mau 75% xd sv3
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 3
300,000đ
X2 sec hp 75% xd sv1
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
X2 gang sd xd nm 9%
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 7
200,000đ
Sec 75% hút máu namec sv1
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 1
300,000đ