Tất cả
Sec 45%sđ ll kio
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
600,000đ
Sec 45%sđ tđ
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 3
400,000đ
Sec 45%sđ tđ
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 3
400,000đ
X2 sec 75% hp xd
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 2
300,000đ
Sec 75% tnsm tđ
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 2
400,000đ
Sec 45%sđ namek
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 2
450,000đ
Pt đao tên đẹp
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 3
200,000đ
Sec 75% hút
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 1
300,000đ
Sec 75% tnsm xd
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
300,000đ
Gang ll c4 và gang vzl c4 9%sđ
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 1
500,000đ
Sec 75% hm xd
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 6
300,000đ
Sec 20%hp xayda
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 5
1,200,000đ
Sec 75% hút
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 7
300,000đ
Sec 75% hút
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 7
300,000đ
Sec 45%sđ siêu ngon
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 5
750,000đ
Sec 75%hm xd có atlxd c2 15%hm kgv
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
400,000đ
Sec 45%sđ ngon
Hành Tinh: Trái Đất
Sever: Sever 5
450,000đ
Sec 45%sđ nm
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 3
400,000đ
Sec 75%tnsm nm ngon
Hành Tinh: Namec
Sever: Sever 1
350,000đ
Sec 75%pst xd
Hành Tinh: Xayda
Sever: Sever 4
300,000đ